books 著書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「季節の色合いを楽しむブーケ」

誠文堂新光社 2018年6月発行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「四季花束色彩搭配」

化学工业出版社 2021年1月発行

 

「季節の色合いを楽しむブーケ」中国語版

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”大切な人への贈り花”

人気フローリストが教えるフラワーアレンジのデザイン&ヒント78

 

世界文化社 2021年4月10日発行